קמעונאות
maximize 2010 ©

התאמה והטמעת מודלים להפעלת מערכים קמעונאיים

פתרון לסוגיית ביצועי המנהלים השכירים בנקודות המכר של הרשת באמצעות שינוי מהותי של ביצועי המכירות והרווחיות.

ניתוח והגדרת צרכי הלקוח.
התאמת מודל עסקי ייעודי המיועד לענות ולחדד את צרכי הארגון - קמעונות, ניהול ובקרה.
בסוגיה זו אנו עוסקים בהגדרה ובטיוב המודל הנוגע לתווך ( interface ) שבין הרשת לבין מפעילי נקודות המכר שלה.
הגדרת מערכי ותבניות תפעול.
 
ניהול, ליווי ובקרה של תהליכי יישום המודל.
ניהול מרכזי קניות במטרה להביא לשיפור ברווחיות היזם באמצעות טיפול ב:
מערכות הקשרים עם החנויות.
קידום פעילות המרכז וקשרי הגומלין בין החנויות.
.