מיקסום פועלת בשיטה בה חברת הניהול של המרכז המסחרי תוקם על ידי היזם ותנוהל על ידי צוות הניהול של המרכז המסחרי, בעוד מיקסום תשמש כמנהלת ומלווה חיצונית של חברת הניהול.

שיטת עבודה זו והניסיון המקצועי של מיקסום עדיפים על מצב שבו חברת הניהול מנוהלת על ידי צד שלישי.

מערך הלווי של מיקסום מבטיחים למרכז המסחרי:
 
סל השירותים:
שליטה ישירה במערך הניהול.
שליטה ישירה במסלול הכסף.
שקיפות ואמינות. .
זמינות מלאה.
ניהול יעיל של מרכזים מסחריים וטיפול במיצוי הפוטנציאל העסקי הטמון בהם.
 
טיפול בניהול השוטף של המרכז המסחרי.
 
נהלי עבודה של כל כל תחומי הפעילות בעבודת המרכז המסחרי.
 
הגדרות תפקידים, גיוס והפעלת כוח אדם והכשרתו.
 
שיווק נכסים למיצוי הפוטנציאל העסקי.
   
קידום המכירות והפרסום.
   
ניהולו העסקי של המרכז המסחרי.
   
     
     
     
     
     
     
     

 

ניהול על במיקור חוץ, ייעוץ, לווי ותפעול של מרכזים מסחריים:

maximize 2010 ©

מרכזי קניות