מניעת אובדן
maximize 2010 ©

מניעת אובדן וצמצום פחת

מיקוד מאמצי מניעת האובדן וצמצום פחת בתחומי הסיכון היקרים והשכיחים
גיבוש וחידוד מהלכי מניעת אובדן וצמצום פחת - אנשים, אמצעים, נהלים ומערכות מידע.
הצגת תוכנית עבודה שתענה לצרכי הארגון:
זיהוי ותיעדוף יעדי צמצום אובדן.
הגדרה מפורטת של פתרונות.
לווי וסיוע בהטמעת הפתרונות, ביישום ובתיאום הפעילות.
ניהול ובקרה מתמשכים של הפעילות.
גיבוש והגדרת צרכי ההדרכה לפיתוח ושימור הידע הארגוני בתחום עד לרמת תרגול היישום בהתאם לנדרש.
הערכת מהימנות ממוחשבת למועמדים ככלי לצמצום סיכונים וחשיפה.
כתיבה ועריכה של נהלי מניעת אבדן וצמצום פחת.
שימוש בבקרה סמויה ככלי לניהול והקטנת סיכוני אובדן.