ראשי
maximize 2010 ©

משימתה העיקרית של מיקסום הינה לקדם את רווחיות לקוחותינו על ידי יישום והטמעה של שיטות ניהול מתקדמות בפעילותם הקמעונאית, הן באמצעות מודלים מייצרי ערך בין הנהלת הרשת לבין מפעילי נקודות המכר, והן באמצעות שילוב מערכות מידע ומערכות מניעת אבדן
מתקדמות.
שרותי הייעוץ שלנו מסיעים ללקוחות בבניית חזון ניהולי מקיף לארגונם ומציעים מסגרת עבודה ייחודית ופרקטית להפוך חזון זה למציאות.
שרותי מיקסום מתמקדים ביישום שיטות הפעלה מקיפות המיועדות להביא לביצועים עסקיים משופרים על ידי טיוב תהליכים עסקיים והקטנת סיכוני הארגון באמצעות מינוף היכולות של מערכות המחשוב והמידע.
מיקסום פעילה בישראל ובעולם במגוון רחב של תחומי עשייה כסיוע ללקוחותינו ביצירת כלים ניהוליים המיועדים להביא לאופטימום את ביצועיהם וליצור תוצאות בעלות ערך.
ניסיוננו הייחודי מבוסס על שנים רבות של ניהול מעשי בעסקי הקמעונאות ובעסקי הביטחון ומניעת האבדן. ניסיון זה הוא אשר הביא אותנו לפעילות זו ולעבודה משותפת עם חברות מובילות בישראל ובחו"ל ובכללן החברה הפרטית הגדולה ביותר בהודו בהקמת רשת סופרמרקטים ארצית וחברת הנפט הלאומית במקסיקו.